Pelaajat

Joukkue 2017

Olli Kumpulainen
Ville Hannus
Markus Lundell
Tuomas Haapakumpu
Jussi Westerlund
Markus Savander
Ville Tuomi
Tony Tuomi
Markus Kemppainen
Aleksi Kokkonen
Samu Peippo
Shuan Mamandi
Shaho Mamandi
Giuseppe Cuce
Jarno Selin
Jussi Kauppi
Perttu Majapuro
Otto Vilo
Daniel Berrebbah
Jesse Isaksson
Kasper Moilanen
Peshawa Mirseyedi